26.5.04

Biblioteksstyrelsen har undersøgt antal bestillinger og ikke-afhentet materiale.
Det konkluderes:
"Undersøgelsen giver intet belæg for at antallet af uhensigtsmæssige bestillinger målt på mængden af uafhentede bestillinger er steget som følge af etableringen af bibliotek.dk."
"Bestillinger via bibliotek.dk er steget fra 4% i 2000/2001 til 9% i 2004 for alle biblioteker, mens den gennemsnitlige andel af uafhentede bestillinger i forhold til hjemkomstmeddelelser stort set er uændret"
Der er spurgt om årsager til, at materiale ikke afhentes:
"På baggrund af svarene anbefaler Biblioteksstyrelsen, at bibliotekerne, for at mindske antallet af uafhentet materiale, øger deres information om mulighederne for afbestilling af bestilt materiale"
Læs Rapporten

Ingen kommentarer: