6.4.04

Et fælles emnehierarki?
Et emnehierarki er ikke det samme som DK5, men derimod en række udvalgte emner med tilknyttede underemner som vi kender det fra FNG eller fra nyeste version af bibliotekssystemet DDELibra (se f.eks. Vejle Bibliotek).
Ideen med et emnehierarki til bibliotek.dk og til genbrug i lokalkataloger er opstået både ud fra ønsker fra slutbrugere og henvendelser fra biblioteker og biblioteksstyrelsen efterlyser nu kommentarer til forslaget inden 26. april. Derefter beslutter styrelsen, om forslaget skal gennemføres i 2004.

Læs forslaget (pdf)

Ingen kommentarer: