18.12.02

Diskussionen om ejerskab af data.
Hvem ejer egentlig de data, der produceres i f.eks. FNG og Dotbot? Det har været heftigt diskuteret de seneste måneder, hvor Foreningen af de kommunale nettjenester har påpeget det urimelige i gratis at aflevere data til Danbib, mens styrelsen har fastholdt kravet om, at disse data skal afleveres til DBC og dermed kunne gøres tilgængelige i flere sammenhænge, f.eks. bibliotek.dk.
Læs et indlæg fra Peter Birk om foreningens holdning (Bibliotekslederforeningens hjemmeside) og den endelige formulering af bevillingsteksten, som fastholder kravet om aflevering, men fastslår at projektmagerne har ejerskabet til produktet (biblioteksstyrelsens hjemmeside).

Ingen kommentarer: