8.12.02

Biblioteksstyrelsen præciserer her afgrænsningerne på Video og DVD i bibliotekerne : Videogrammer er ikke omfattet af bibliotekernes forpligtelser -men bibliotekerne skal bestræbe sig på at stille dem til rådighed.
DVD - video er ikke obligatorisk, men DVD - multimedier er en del af forpligtelsen - læs selv den rigtige ordlyd på BS's hjemmeside - hvis nogen stadig skulle være i tvivl om afgrænsningerne.

Ingen kommentarer: