21.10.02

Til kamp mod nyt forslag til ændring af ophavsretsloven
Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder (IDFR) er en ad-hoc gruppe der
arbejder for at beskytte forbrugernes rettigheder ved ændringen af
ophavsretsloven i efteråret 2002, specielt hvad angår "tekniske
foranstaltninger" (kopispærringer).
På hjemmesiden samles underskrifter i protest mod udmøntningen af Infosoc - direktivet. Infosoc er det EU-direktiv der ligger bag forslaget til den næste ophavsretslov. Det bliver kaldt sådan fordi den engelske titel taler om "copyrights and related rights in the information society". Det store problem er direktivets artikel 6, der siger at "omgåelse af enhver form for effektive tekniske foranstaltninger" skal være forbudt, og heller ikke tillader fremstilling og spredning af værktøjer til det.

Ingen kommentarer: