25.10.02

Forslag om fastfrysning af bødestørrelse.
Justitsminister Lene Espersen har fremsat forslag til ændring af Lov om biblioteksvirksomhed mv. Ændringen betyder at de maksimale bødestørrelser ikke længere reguleres årligt, men fastfryses på de nuværende beløb. En regulering vil for fremtiden kræve en lovændring (hvis Lene Espersens forslag vedtages).
Læs mere på Biblioteksstyrelsens hjemmeside.

Ingen kommentarer: