7.8.02

Nyt fra Danmarks Statistik om danskernes brug af internettet.
"24 pct.af befolkningen brugte internettet dagligt i 2.kvartal 2002 mod 21 pct.i 2.kvartal 2001. Den største stigning skete blandt arbejdere og personer uden for erhverv. Der var flest daglige brugere af internettet i grupperne selvstændige og studerende - med ca.35 pct.hver.
Målt i aldersgrupper var de 16-19-årige de hyppigste daglige brugere af internettet, idet 32 pct.af dem bruger nettet hver dag. Andelen,der bruger internettet dagligt,
falder med alderen.

Ingen kommentarer: