8.7.02

Evaluering af ForbrugerInfoPunkt.

Hele evalueringen af projektet kan nu læses på biblioteksstyrelsens hjemmeside (kræver Acrobat). Som vi skrev den 27.6., er projektet en succes, idet både de medvirkende biblioteker og brugerne er meget tilfredse. Hovedparten af spørgsmålene var førkøbsspørgsmål, men der var også en del henvendelser om klager og juridiske forhold. Særlig mht juraen har bibliotekerne trukket på ForbrugerInformationens ekspertise via en elektronisk konference, men aftagende i løbet af det halve år, projektet har varet...øvelse gør mester.
Forbrugerstyrelsen og ForbrugerInformationen vil gerne fortsætte projektet, men behøver ekstra bevillinger for at gennemføre et større projekt. Der søges derfor penge på finansloven for 2004, og biblioteksstyrelsen har forespurgt landets biblioteker om interesse for at medvirke. Så det er bare om at melde tilbage inden 8. august.

Ingen kommentarer: