7.5.02

Netbutikken er en fiktiv butik, hvor du kan lære at handle online.
Det hele er en øvelse, der går ud på at afprøve nethandel uden risiko - og så tæt på virkeligheden som muligt

I Netbutikken kan du i ro og mag finde det fiskeudstyr, du har brug for. Du kan løbende se, hvad du har valgt, og hvad prisen er inkl. moms, og hvilke leveringsomkostninger du skal påregne. Når du finder varer i Netbutikken, som du vil prøve at købe, lægger du dem i din indkøbskurv. Når du har besluttet dig, bliver du bedt om at vælge betalingsform og derefter om at udfylde bestillingssedlen med navn, adresse mv. Herefter skal du bekræfte din bestilling.
Bemærk at Netbutikken er en fiktiv online-butik, og at du IKKE indgår nogen købsaftale, når du prøver at købe ind i Netbutikken, og at du derfor ikke forpligter dig til noget.

Ingen kommentarer: