1.5.02

Bibliotekarer i den digitale verden.

e-global Library undersøgte i dec. 2001, hvad amerikanske bibliotekarer mener om deres arbejde i dag, og hvilke forandringer, de forventer i en digital fremtid. 80% af de adspurgte var meget tilfredse med deres karriere, som de havde valgt for at tjene offentligheden, kun 11% p.gr.a. en god løn (.... lyder bekendt).
87% mener, den største udfordring i dag er at forholde sig til opfattelsen af, at alt kan findes på nettet. Og i fremtiden mener 89%, at instruktion i at finde og evaluere information stadig vil være den væsentligste opgave, men også udvikling af navigationsredskaber og digital bevaring vil spille en større og større rolle.
Hele undersøgelsen kan læses her.

Ingen kommentarer: