19.7.10

Google Books i Holland

I følge Googleblog har Google Books indledt et samarbejde med hvad der svarer til Det Kongelige Bibliotek i Danmark, nemlig Koninklijke Bibliotheek. Samarbejdet omfatter skanning af 160.000 af de bøger som der ikke er ophavsretlige problemer med. De vil herefter være at finde i Google Books. Biblioket vil få en kopi af skanningerne så de kan vises på bibliotekets hjemmeside, ligesom det vil blive tilgængeligt for Europeana.
Hermed har Danmark igen igen gjort sig bemærket ved at ryge ud af listen over lande som for alvor har fået sat gang i digitaliseringen. Tidligere har Italien som Østrig koblet sig på.

Ingen kommentarer: