18.5.10

Yahoo-mail nu på irsk

Allerede i 2004 lukkede Yahoo's nordiske kontor i København. Der var dengang 20 ansatte. Siden er det gået støt og roligt tilbage for Yahoo! ikke blot i Danmark. Brugerne svigter ganske enkelt Yahoo! til fordel for Google. Siden har Yahoo! så forsøgt at "slå pjalterne sammen" med Microsoft (hvis man ellers kan tillade sig at kalde det sådan. Det er trods alt veletablerede og velrenommerede firmaer) .
Hvis du fra gammel tid havde en Yahoo!-mail, har du muligvis fået denne besked:
"Dine servicebetingelser og vilkår vil blive ændret. Din Yahoo! konto, inklusive din Yahoo! ID, E-mail og Profil, vil ikke længere blive udbudt af Yahoo! Danmark men af Yahoo! Ireland Services Ltd i overensstemmelse med irsk ret." ... "Disse ændringer vil træde i kraft den 15. juni 2010".
Jeg er ikke i stand til at gennemskue konsekvensen af dette. Prøvede at gennemlæse de nye betingelser. Men kan ikke se den store forskel, sådan rent praktisk i forhold til danske forhold

Ingen kommentarer: