14.4.05

Mere Wikipedia
Hvis man ønsker sig Wikipedia belyst fra et mere fagligt synspunkt, er der en artikel i "Referencen" nr. 1, 2005 s. 19 - 20. : Sune Hundebøll: Wikipedia: den frie encyklopædi
Artiklen er desværre ikke online tilgængelig endnu.
Den danske Wikipedia startede den 1. februar 2002, den 13. april 2005 er der 24027 artikler i den danske del af encyklopædien.
Wikipedia
Wikipedia - sådan kan du skrive med

Ingen kommentarer: