24.10.04

Digital Rights Management (DRM).
Biblioteksskolen afholdt i sidste uge en temadag om DRM, hvor forskellige projekter med digitalt indhold blev præsenteret.
Det er værd at lægge mærke til, at hovedproblematikken er den samme, hvad enten det drejer sig om film, bøger eller musik: At skaffe relevant indhold til en pris, vi kan (vil) betale.
Hvis det ikke lykkes, kan biblioteker i løbet af de næste ti år blive museale institutioner for analoge materialer.
Så det er vigtigt, at alle biblioteker støtter de digitale udlånstilbud, også selv om de ikke har råd eller tilbuddet ikke er optimalt.

Håndtering af digitale rettigheder

Ingen kommentarer: