11.5.03

Koda om bibliotekernes musikudlån.
På KODA's generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 vedtog de tilstedeværende medlemmer en resolution under overskriften "Den gode vilje er ikke nok".
I resolutionen peges der på fremgangen i biblioteksudlån, nedgangen i solgte cd'er og det urimelige i, at kopiering fra bibliotekets cd'er er lovligt. Endelig klager KODA over procentfordelingen i biblioteksafgiften og det generelt reducerede beløb.
Læs hele resolutionen på KODAs hjemmeside.

Ingen kommentarer: