17.2.03

Fælles kørselsordning.
"En fremtidig kørselsordning for biblioteksmaterialer skal sikre en 'sømløs' distribution mellem alle biblioteker omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed". Sådan lød opgaven for den arbejdsgruppe, der blev nedsat i Biblioteksstyrelsens regi i efteråret. Gruppen har nu barslet med et notat, hvor de dels har set på de nuværende ordninger, dels har opstillet 5 modelbeskrivelser (og varianter) for kørselsordninger:
Netværksløsning, knudepunktsløsning, pendulløsning, kædeløsning, centralløsning.
Læs mere på biblioteksstyrelsens hjemmeside.

Ingen kommentarer: