17.11.02

Folkeskolereform og skolebiblioteker.
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået aftale om fornyelse af folkeskoleloven. I aftalen står der bl.a.:
"Ved lovændring skabes der i lovens forsøgsbestemmelse mulighed for, at der i forbindelse med forsøg med udvidet samarbejde mellem skolebiblioteket og folkebiblioteket kan ske fravigelse af lovens kapitel 4 om lærerkvalifikationer".
Ændringsforslaget vil (hvis det vedtages) klare i hvert fald et af de lovgivningsmæssige problemer, som en arbejdsgruppe pegede på i en rapport tidligere i år.

Ingen kommentarer: